loading

تهویه مطبوع و سرمایش


تهویه مطبوع و سرمایش

تهویه مطبوع و سرمایش

 

 تهویه مطبوع و سرمایش با شرایط حاکم بر جهان و شرایط محیط زیست امروزه صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اگر با ضریب و شتاب فعلی اقدام به مصرف انرژی های فسیلی و مواد معدنی نمائیم.

نفت و گاز بیشتر از ۵۰ سال دوام نخواهد داشت.

مواد معدنی، مس، آلومینیوم ، روی و قلع تا ۲۰ سال دیگر به اتمام خواهد رسید.

پیامد مصرف بی رویه از این منابع علاوه بر اتمام سریع، آلودگی زیاد محیط زیست را نیز در پی خواهد داشت.

که برای سلامت نسل بشر تهدید جدی خواهد بود.

از طرفی به خاطر ایجاد گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف بی رویه سوخت های فسیلی تغییرات دمایی و آب و هوایی ایجاد شده است.

تهویه مطبوع و سرمایش

از جمله مسائل چالشی برای صنعت تهویه مطبوع و سرمایش به حساب می آید.

شرکت تهویه نیا  نماینده رسمی شرکت گری در ایران در جهت راه های کاهش مصرف انرژی در سیستم تهویه مطبوع

اخیراً به کمک شرکت گری موفق به ارائه اولین چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر با ضریب عملکرد بالا

امروزه به عنوان راه حلی برای صرفه جویی انرژی تهویه مطبوع مرکزی با استفاده از انرژی تجدید پذیر مطرح است.

تهویه مطبوع و سرمایش

تهویه مطبوع و سرمایش

تهویه مطبوع و سرمایش

تهویه مطبوع و سرمایش

تهویه مطبوع و سرمایش،

تهویه مطبوع و سرمایش
از جمله مسائل چالشی برای صنعت تهویه مطبوع و سرمایش به حساب می آید.
شرکت تهویه نیا  نماینده رسمی شرکت گری در ایران در جهت راه های کاهش مصرف انرژی در سیستم تهویه مطبوع
اخیراً به کمک شرکت گری موفق به ارائه اولین چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر با ضریب عملکرد بالا
سایت حدید تهویه نماینده شرکت تهویه نیا در محصولات اجنرال و گری می باشد
امروزه به عنوان راه حلی برای صرفه جویی انرژی تهویه مطبوع مرکزی با استفاده از انرژی تجدید پذیر مطرح است.
امروزه به عنوان راه حلی برای صرفه جویی انرژی تهویه مطبوع مرکزی با استفاده از انرژی تجدید پذیر مطرح است.
منبع:سایت تهویه نیا

اخبار